Start > Produkte > concloo LotusScript Essentials > Zeit- und Datums-Funktionen

Concloo LotusScript Essentials - Zeit- und Datums-Funktionen

 

Funktionen

Funktionsname

Array

Binär

Datenbank

Datum/Zeit

 Internet

Kodierung

Mathematik

Text/String

Überprüfung

CNCL_Datum

     

         

CNCL_DatDiff

     

         

CNCL_Duration

     

         

CNCL_TimeStamp

     

         

CNCL_TimeZone